الثلاثاء، 11 أبريل 2017

تخيل للحظة انك تعيش للابد

immaginate per un attimo una vita eterna nel cosiddetto paradiso o forse peggio in un inferno ?
immaginate per un attimo una vita eterna in un posto dove puoi avere tutto o peggio essere torturato all'infinito,
io penso che non solo io morirò di noia in entrambi i casi ma anche gli addetti ai lavori
la bellezza della vita sta nel fatto che prima o poi finisce ...
e quindi devi decidere come viverla 


تخيل للحظة: حياة أبدية في مكان ما حيث يمكنك الحصول على كل شيء،
أو اسوأ، أن تتعذب إلى ما لا نهاية،
...
جمال الحياة يكمن في حقيقة أنها فرصة واحدة
وعليك أن تختار كيف تعيشها 

هناك تعليقان (2):