الاثنين، 28 مارس 2016

جهاز تحلية مياه مالحة

جهاز تقطير ، قادر على تحويل المياه المالحة إلى مياه للشرب. الجهاز يتكون لداخليا من حاوية معدنية سوداء وحيث يتم إدراج المياه التي يراد تنقيتها، وعندما تتبخر تعود الى الاسفل  من خلال أنبوب ومن ثم تتجمع هذه المياه في غطاء الوعاء ...

Il dispositivo, altro non è che un distillatore open source, in grado di trasformare l’acqua salata in acqua potabile, pronta per essere bevuta. Il meccanismo è costituito da un contenitore di metallo nero al cui interno si inserisce l’acqua che si vuole depurare.Una volta che l’acqua è purificata, evapora per poi, scende verso il basso, lungo un tubicino presente all’interno del distillatore. Tale acqua viene intrappolata nel coperchio di una ciotola presente sul fondo dell’eliodomestio.La forma conica di tale coperchio faciliterà il raccoglimento dell’acqua.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق