الأحد، 26 مارس 2017

عندما يمكننا الحصول على اللازم لكل ضرورة، فلماذا تكليف النفس عناء تعلم الاشياء ؟

Quando abbiamo la possibilità di ottenere le informazione ovunque e per ogni necessita, allora perché affatichiamo l'anima ad imparare le cose


https://armysoftport.files.wordpress.com/2012/07/lettore-dna-organico.jpeg

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق