الاثنين، 11 يناير 2016

احتضان كلي-abbraccio globale


اليوم، وبعد مرور أكثر من قرن على استخدام تكنولوجيا الكهرباء، فقد قمنا بمد نظامنا العصبي في احتضان كلي، يلغي الزمان والمكان "

(ماكلوهان)Oggi, dopo oltre un secolo di impiego tecnologico dell'elettricità, abbiamo esteso il nostro stesso sistema nervoso centrale in un abbraccio globale che, almeno per quanto concerne il nostro pianeta, abolisce tanto il tempo quanto lo spazio" (Mc Luhan, Gli strumenti del comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1967, p. 9)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق