الأربعاء، 6 أبريل 2011

La prospettiva

solo gli italiani sono riusciti a creare l'illusione della terza dimensione

بالرجوع إلى:

"Volete conoscere un problema matematico che ha sfidato i pittori per secoli e addirittura millenni? Un pittore ha a sua disposizione una superficie piana – una tela o una tavola o un muro – ma spesso vorrebbe rappresentare su questa superficie una scena in tre dimensioni, dove ci sia anche una “profondità”: se sta dipingendo un paesaggio, vorrebbe che l’occhio di chi guarda venisse “ingannato” tanto da distinguere le “distanze” nella profondità del quadro."
- ilariaceriotti (نظرة على ويكي Google الجانبي)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق