الجمعة، 31 مارس 2017

المتاهة المعاصرةإن المتاهة المعاصرة لا تفترض طريق واحد، بل طرق متعددة،
وليس هناك مدخل أو مخرج واحد، بل مخارجها ومداخلها لا تعد ولا تحصى،
والمركز موجود في كل مكان وليس في أي مكان،
وحيث قيمة الموزع والممر ضئيلة،
لأن تعقيد تراتب الخبرات هو الذي يعطي قيمة للمسار.

architettura/labirinti/cyberspazio/ إن المتاهة المعاصرة لا تفترض طريق واحد، ولكن طرق متعددة. وليس هناك مداخل أو مخارج، لأنها لا تعد ولا تحصى،  والمركز موجود في كل مكان وليس في أي مكان. إن قيمة الموزع والممر ضئيلة،  لأن تعقيد تراتب الخبرات هو الذي يعطي قيمة للمسار.:

الاثنين، 27 مارس 2017

tutti fuori


Nel momenti in cui per scelta o dovere abbandoneremo il reale, cosa ne sarà del nostro corpo ?


nel momenti in cui  per scelta o dovere abbandoneremo il reale, cosa ne sarà del nostro corpo:
Add caption


الأحد، 26 مارس 2017

عندما يمكننا الحصول على اللازم لكل ضرورة، فلماذا تكليف النفس عناء تعلم الاشياء ؟

Quando abbiamo la possibilità di ottenere le informazione ovunque e per ogni necessita, allora perché affatichiamo l'anima ad imparare le cose


https://armysoftport.files.wordpress.com/2012/07/lettore-dna-organico.jpeg

السبت، 25 مارس 2017

انا على يقين بأن حياتنا سوف تتغير عندما نبدأ أن نقول "نحن"انا على يقين بأن حياتنا سوف تتغير عندما نبدأ أن تقول نحن
صورة ذات صلة
الوطن العربي
Sarei certo di cambiare la mia vita
se potessi cominciare a dire noi
.
G. Gaber – Canzone dell’appartenenza 
 
L'appartenenza
non è lo sforzo di un civile stare insieme
non è il conforto di un normale voler bene
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

L'appartenenza
non è un insieme casuale di persone
non è il consenso a un'apparente aggregazione
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini
uomini del mio passato
che avete la misura del dovere
e il senso collettivo dell'amore
io non pretendo di sembrarvi amico
mi piace immaginare
la forza di un culto così antico
e questa strada non sarebbe disperata
se in ogni uomo ci fosse un po' della mia vita
ma piano piano il mio destino
é andare sempre più verso me stesso
e non trovar nessuno.

L'appartenenza
non è lo sforzo di un civile stare insieme
non è il conforto di un normale voler bene
l'appartenenza
è avere gli altri dentro di sé.

L'appartenenza
è assai di più della salvezza personale
è la speranza di ogni uomo che sta male
e non gli basta esser civile.
E' quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa
che in sé travolge ogni egoismo personale
con quell'aria più vitale che è davvero contagiosa.

Uomini
uomini del mio presente
non mi consola l'abitudine
a questa mia forzata solitudine
io non pretendo il mondo intero
vorrei soltanto un luogo un posto più sincero
dove magari un giorno molto presto
io finalmente possa dire questo è il mio posto
dove rinasca non so come e quando
il senso di uno sforzo collettivo per ritrovare il mondo.

L'appartenenza
non è un insieme casuale di persone
non è il consenso a un'apparente aggregazione
l'appartenenza
è avere gli altri dentro di sé.

L'appartenenza
è un'esigenza che si avverte a poco a poco
si fa più forte alla presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno scopo
è quella forza che prepara al grande salto decisivo
che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti
in cui ti senti ancora vivo.

Sarei certo di cambiare la mia vita se potessi cominciare a dire noi.

الأربعاء، 22 مارس 2017

spiritual or intellectual ?

The speed of spiritual understanding of complexity is much greater than intellectual ...

السبت، 18 مارس 2017

التعلّم من دون تفكير جهد ضائع

"التعلّم دون تفكير جهد ضائع، والتفكير من دون تعلّم أمر خطير"
كونفوشيوس

"Studiare senza pensare è inutile, pensare senza studiare è pericoloso"
confucio
"التعلّم من دون تفكير جهد ضائع، والتفكير من دون تعلّم أمر خطير" كونفوشيوس "Studiare senza pensare è inutile, pensare senza studiare è pericoloso"  confucio:

الأحد، 5 مارس 2017

باستثناء من يتوقف ويسمح باستقرار الغبار في السافلة


في بعض الاحيان نخلو من الافكار ،
ضائعين في ضجيج الخلفيات الصامتة
لنظام يتكرر ويسحق مسننات كل نفس مستكملة
ويعصر جوهرها ويفرغها حتى من اصغر حبات الظِنانة
فلا اح
د يتميز في جمهرة النسخ المتشابهة
والمتسابقة على سراطات حياة باهتة
باستثناء من يتوقف ويسمح باستقرار الغبار في السافلة
.....
https://www.pinterest.com/pin/479070479097972273

في بعض الاحيان نخلو من الافكار ،  ضائعين في ضجيج الخلفيات الصامتة لنظام يتكرر ويسحق مسننات كل نفس كاملة  ويعصر جوهرها ويفرغها حتى من اصغر حبات الظِنانة  فلا احد يتميز في جمهرة النسخ المتشابهة والمتسابقة على سراطات حياة باهتة باستثناء من يتوقف ويسمح باستقرار الغبار في السافلة .....:
Add caption